Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Th1 versus Th2 - en forenklet hypotese

Dato publisert: Sist oppdatert:
Th1 og TH2-celler har betydning for immunologiske prosesser ved astma og allergi. Men kanskje finnes det flere T-celletyper som viser seg å spille en vel så viktig rolle, og at den såkalte «hygienehypotesen» gir en altfor enkel forklaring på kompliserte immunologiske prosesser. Nytt er de regulatoriske T-cellene som er spesialiserte celler som hemmer immunsvaret fra en rekke celler.

I Allergi i Praksis nr. 3 – 2007 sammenfatter Anna Rudin aktuell kunnskap om ulike T-cellers rolle ved allergisk inflammasjon.

Rudin A. Th1 versus Th2 - en förenklad hypotes. Allergi i Praxis 2007; 3: 32 - 35.