Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis 4 - 2007

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Denne utgaven av Allergi i Praksis omhandler ulike faktorer i innemiljøet som har betydning for utvikling av astma og allergier.

Skolemiljøet i et internasjonalt perspektiv

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskere fra Uppsala har studert skolemiljøer og sammenheng med astma og allergier hos skoleelever i Sverige og andre land. Resultater viser at det finnes store variasjoner i skolemiljøer og astmasymptom mellom skolene i Europa og Asia og at ulike miljøer har ulike risikofaktorer som har betydning for utvikling av astma og allergier.

Tilrettelegging i skolen ved dyreallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bruk av skoleuniformer eller sammensetning av pelsdyrfrie klasser kan redusere innhold av luftfbårne katteallergener i klasserommet, viser svensk studie.

Miljøhemming. En skjult funksjonshemming

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mange personer med astma og hyperreaktivitet med uttalte allergier eller andre intoleranser for noe i miljøet, opplever seg som miljøhemmet.

Pelsdyrenes være eller ikke være ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes per i dag ikke vitenskapelig grunnlag for å råde småbarnsfamilier til verken å skaffe pelsdyr eller kvitte seg meg kjæledyret for å forebygge astma eller allergi hos barn, skriver Catarina Almqvist i Allergi i Praksis nr. 4 – 2007.

Ny type luftrenser for behandling av allergisk astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Resultater fra studier og erfaringer med et nytt luftrensningsprinsipp (Airsonett) viser at «luftdusjen» kan være en alternativ tilleggsbehandling til inhalasjonssteroider. Luftdusjen kan også være behandlingsalternativ for pasienter med astma som til tross for optimal behandling fortsatt ikke har full kontrollert astma.

Oppvarming, varmekilder og inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppvarming og varmekilder påvirker innemiljø og helse. Ildsteder kan forurense med forbrenningsgasser, og varmekilder med høy overflatetemperatur kan svi vanlig og uskyldig forurensning i inneluft og danner irriterende og reaktive forbindelser (pyrolyse).

Passiv røyking og små barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Flere undersøkelser viser at eksponering til tobakksprodukter gjennom mors røyking i svangerskapet påvirker lungefunksjonen hos det nyfødte barnet. Det samme gjelder eksponering for passiv røyking etter fødselen.