Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Miljøhemming. En skjult funksjonshemming

Dato publisert: Sist oppdatert:
Mange personer med astma og hyperreaktivitet med uttalte allergier eller andre intoleranser for noe i miljøet, opplever seg som miljøhemmet.

Miljøhemming er en funksjonshemming som skal likestilles med andre funksjonshemminger i henhold til Norges offentlige utredninger, NOU 2005:8: Likeverd og tilgjengelighet. Myndighetene har imidlertid ikke formulert noen definisjon av miljøhemming som kan brukes til å identifisere miljøhemmede med avgrensning mot tilstander som ikke kan karakteriseres som funksjonshemming. Vi mangler kunnskap om kjemisk miljøintoleranse, mener professor Kjell Aas.

Les hele artikkelen:
Aas K. Miljøhemming. En skjult funksjonshemming. Allergi i Praksis 4- 2007.