Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Passiv røyking og små barn

Dato publisert: Sist oppdatert:
Flere undersøkelser viser at eksponering til tobakksprodukter gjennom mors røyking i svangerskapet påvirker lungefunksjonen hos det nyfødte barnet. Det samme gjelder eksponering for passiv røyking etter fødselen.

Mellom 1997 og 1999 publiserte Cook og Strachan en serie med systematiske oversikter over forholdet mellom passiv røyking og luftveistilstander hos barn. De konkluderte med at det foreligger sterk evidens for en kausal sammenheng mellom passiv røyking, astmasymptomer og redusert lungefunksjon, mens bevisstyrken relatert til allergiutvikling er langt svakere.

Seksjonsoverlege Karin  Lødrup Carlsen og professor Kai-Håkon Carlsen gir en en oversikt over hva vi vet om passiv røyking og barns lungehelse. 

Les hele artikkelen:
Carlsen KH. Carlsen KCL. Passiv røyking og små barn. Hvilken effekt har foreldrenes røyking på små barns luftveier? Allergi i Praksis 4 - 2007