Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Pelsdyrenes være eller ikke være ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes per i dag ikke vitenskapelig grunnlag for å råde småbarnsfamilier til verken å skaffe pelsdyr eller kvitte seg meg kjæledyret for å forebygge astma eller allergi hos barn, skriver Catarina Almqvist i Allergi i Praksis nr. 4 – 2007.

Derimot kan pelsdyrseksponering hos allerede sensibiliserte individer med astma og andre luftveisbesvær forverre symptomene. Her bør redusert eksponering inngå som en viktig del av behandlingen. 

Almqvist C. Pälsdjurens vara eller icke vara vid astma och allergi. Allergi i Praxis 2007; 4:  28 – 30.