Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Skolemiljøet i et internasjonalt perspektiv

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskere fra Uppsala har studert skolemiljøer og sammenheng med astma og allergier hos skoleelever i Sverige og andre land. Resultater viser at det finnes store variasjoner i skolemiljøer og astmasymptom mellom skolene i Europa og Asia og at ulike miljøer har ulike risikofaktorer som har betydning for utvikling av astma og allergier.

Norbäck D. Skolmiljön i ett internationellt perspektiv. Allergi i Praxis 2007; 4: 8 – 12.