Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Eksem - nå er det viktig å beskytte huden!

Allergi i Praksis 1 - 2008

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nesens funksjoner, pollenallergi og til slutt lateksallergi er tema for Allergi i Praksis 1 - 2008.
No image

Nesens viktige funksjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesen har viktige oppgaver, som klimaanlegg for og oppvarmer av innåndet luft, og fungerer også som et førstelinjeforsvar mot infeksjoner og skadelige stoffer og partikler som ellers kan havne i de nedre lufveiene.

No image

Kirurgi av den allergiske nesen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kirurgisk reduksjon av konka inferior er et alternativ ved terapiresistent nestetthett både ved allergisk og ikke-allergisk rhinitt. Langtidsresultater ved konkakirurgi er imidlertid ikke kartlagte.

No image

Allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Immunterapi den eneste behandlingen som kan endre den allergiske sykdommens naturlige forløp. Ved korrekt indikasjon kan behandlingen redusere alvorlighetsgrad og behovet for anti-allergisk farmakoterapi og forbedre livskvaliteten for allergiske pasienter.

No image

Mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 gir Sabina Rak ved Sahlgrenska universitetssjukhuset en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi.

No image

Cellulosepulver - bra behandling vid pollenallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cellulosepulver – hva er det og kan behandling med cellulosepulver i nesen han noen effekt ved pollenallergi? I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 omtaler Nils Åberg de få studier som er gjort på middelets mulige lindrende effekt.

No image

Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av lateksallergi er ca 1 % i den generelle befolkningen, i risikogrupper opp til 17 %. Lateksallergi kan gi opphav til type I- og type IV-reaksjoner. Disse har forskjellig klinisk presentasjonsform.