Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergenspesifikk immunterapi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Immunterapi den eneste behandlingen som kan endre den allergiske sykdommens naturlige forløp. Ved korrekt indikasjon kan behandlingen redusere alvorlighetsgrad og behovet for anti-allergisk farmakoterapi og forbedre livskvaliteten for allergiske pasienter.

I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 redegjør Hans-Jørgen Malling ved Rigshospitalet i København for prissipper ved immunterapi og for hvordan organiseringen og praktiske aspekter bør tilrettelegges ved behandlingsenheten. Risikofaktorer og behandlingsalgoritme omtales særkilt.

Malling HJ. Allergenspecifik immunterapi. Allergi i Praksis 20018; 1: 18 – 37.