Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Cellulosepulver - bra behandling vid pollenallergi?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Cellulosepulver – hva er det og kan behandling med cellulosepulver i nesen han noen effekt ved pollenallergi? I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 omtaler Nils Åberg de få studier som er gjort på middelets mulige lindrende effekt.

Åberg. N. Cellulosapulver – bra behandling vid pollenallergi? Allergi i Praxis 2008; 1: 42 - 43.