Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forekomsten av lateksallergi er ca 1 % i den generelle befolkningen, i risikogrupper opp til 17 %. Lateksallergi kan gi opphav til type I- og type IV-reaksjoner. Disse har forskjellig klinisk presentasjonsform.

Lateksallergenet har flere hovedallergener der noen har sammenfallende proteinstruktur med andre allergener som kan føre til kryssreaksjoner med blant annet bjørk, kiwi, og avokado.

Ved diagnostikk brukes forskjellige metoder, vanligst er prikktest og påvisning av IgE, men så langt eksisterer ingen metodisk standard for diagnostisering eller noen spesifikk behandling.

Den viktigste behandlingsstrategien vil være forebygging ved å minimere eksponering. For å bedre diagnostiske metoder og for å utvikle behandlingen, er det nødvendig med videre forskning på sammenhengen mellom de ulike allergenene. Søkelys bør rettes mot opplysning og holdningsendring om bruk av lateks, skriver Kristine Sverdrup i siste utgave av Allergi i Praksis.

Sverdrup K. Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling. Allergi i Praksis 2008; 1: 54-60.