Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 gir Sabina Rak ved Sahlgrenska universitetssjukhuset en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi.

Rak S. Mekanismer av specifik allergenimmunterapi. Allergi i Praxis 20018; 1. 38 - 40.