Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Nesens viktige funksjoner

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nesen har viktige oppgaver, som klimaanlegg for og oppvarmer av innåndet luft, og fungerer også som et førstelinjeforsvar mot infeksjoner og skadelige stoffer og partikler som ellers kan havne i de nedre lufveiene.

Nitrogenmokoksid produseres i nesens bihuler kan ha viktige uppgaver i dette forsvaret. Luktesansen sitter dessuten i nesen. Når nesen funkjoner av en eller annen årsak settes til side, rammes ikke bare nesen og omliggende vev, men påvirker i vesentlig grad også de nedre luftveiene.

Nesens funksjoner er viktige for mennesker livskvalitet og velbefinnende, skriver Morgan Andersson som gir en grundig gjennomgang av nesens ulike funksjoner i siste utgave av Allergi i Praksis.

Andersson M. Näsans viktiga funktioner. Allergi i Praksis 2008; 1: 8-11.