Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Å fly med lungesykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Pasienter med alvorlig lungesykdom bør derfor gjennomgå en flytest i god tid før reisen for å teste behov for supplerende oksygen.

De fleste lungesyke kan tolerere flyreise uten helsemessige konsekvenser. Trykkforholdene i en flykabin kan imidlertid medføre alvorlig oksygenmangel hos utsatte personer Pasienter med alvorlig lungesykdom bør derfor gjennomgå en flytest i god tid før reisen for å teste behov for supplerende oksygen. Supplerende oksygenutstyr må medbringes av pasienten eller leies av flyselskapet.

Akerø A. Edvardsen A. Christensen CC. Å fly med lungesykdom - viktig å tenke på. Allergi i Praksis nr. 2 – 2008: 29-30