Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

«Er det en lege ombord?»

No image

Foto: SAS

Dato publisert: Sist oppdatert:
Denne artikkelen tar for seg akuttberedskapen på SAS og Norwegian og spørsmål om hvem som har det juridiske ansvaret dersom en passasjer skulle bli alvorlig syk om bord.

Kabinpersonellet om bord i fly har opplæring i livreddende førstehjelp, men man bør ikke forvente at kabinpersonellet skal opptre som medisinsk personell om bord, mener Luftfartstilsynet. Ofte er det helsepersonell med om bord, noe som kan by ekstra utfordringer for den som blir kalt opp.

Fjeld B. ”Er det en lege om bord?”. Allergi i Praksis nr. 2-2008: 32-4