Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 3 - 2008

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En lokal allergisk sykdom gir ikke bare symptomer i øyne og nese, men kan også påvirke helt andre av kroppens organer og funksjoner slik som nervesystemet. Flere studier har for eksempel vist at selve allergien kan gi symptomer som hodepine, søvnvansker og innlæringsevne.

Systemiske aspekter ved allergisk sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

I denne artikkelen forklarer Elin Tollefsen, overlege ved lungeavdelingen St. Olavs hospital om påvist klinisk sammenheng mellom astma, rhinitt, atopisk eksem, hodepine og gastrointestinal allergi.

Atopisk eksem og risiko for senere utvikling av astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes mange ulike steg i den «allergiske marsjen», og mange forskjellige fenotypiske kombinasjoner av eksem, IgE-sensibilisering og astma. Ett flertall studier peker på at tidlig eksem utgjør en prediktor for utvikling av IgE-sensibilisering, en sammenheng som ikke er like tydelig for utvikling av tidlig astma eller høysnue.

Astma og atopisk eksem - klinisk kobling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Leif Bjermer ser på likheter i genetiske utrykk ved astma og atopisk dermatitt og tar opp spørsmålet om man ikke bør være mer systemisk orientert når man behandler sine pasienter. Kanskje kan et underbehandlet atopisk eksem forverre en allergisk astma?

Samvirke mellom nerve- og immunsystemet ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Senere års forskning på samvirkning mellom immun- og nervesystemet har avdekket mekanismer med høy relevans for inflammatoriske sykdommer som astma og allergi. En rekke kompliserte mekanismer gjør at nervesystemet kan påvirke inflammatorisk respons og omvendt, både lokalt i for eksempel luftveier og systemisk.

Stress og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mats Lekander og Caroline Olgart Høglund ved Karolinska Institutet redegjør for en rekke kompliserte, men spennende mekanismer for hvordan nervesystem kan påvirke inflammatorisk respons og omvendt.

Allergisk rhinitt - mer enn bare høysnue

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergisk rhinitt påvirker kognitive funksjoner og går utover skoleprestasjoner, arbeid og livskvalitet. En engelsk undersøkelse av over 1800 skoleelever viser klar sammenheng mellom pollenallergi og dårlige eksamensresultater under pollensesongen, tross bruk av antihistaminer.

Ser på allergi som en akutt sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Universitetet i Oslo krever legeattest utstedt tidligst tre dager før eksamensstart dersom allergiske studenter skal få innvilget tilrettelegging til eksamen.