Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Allergisk rhinitt - mer enn bare høysnue

Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergisk rhinitt påvirker kognitive funksjoner og går utover skoleprestasjoner, arbeid og livskvalitet. En engelsk undersøkelse av over 1800 skoleelever viser klar sammenheng mellom pollenallergi og dårlige eksamensresultater under pollensesongen, tross bruk av antihistaminer.

Magnus Borres, allergolog ved Barn- og Ungdomskliniken i Falun forklarer i en artikkel i fagbladet Allergi i Praksis hvordan allergisk rhinitt påvirker mentale funksjoner som innlæring og søvn. Pollenallergikere har også langsommere psykomotorikk enn friske kontrollpersoner. Pollenallergi har dessuten ofte ledsaget av komplikasjoner som øre- og bihulebetennelse og astma.

Magnus Borres understreker i sin artikkel behovet for at skoler og universitet tilrettelegger for pollenallergiske elever og studenter.

Borres M. Allergisk rhinit – mer än snuvig näsa. Allergi i Praksis 3 – 2008: 40-6.