Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Astma og atopisk eksem - klinisk kobling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Leif Bjermer ser på likheter i genetiske utrykk ved astma og atopisk dermatitt og tar opp spørsmålet om man ikke bør være mer systemisk orientert når man behandler sine pasienter. Kanskje kan et underbehandlet atopisk eksem forverre en allergisk astma?

Bjermer L. Astma och atopiskt eksem - klinisk koppling. Allergi i Praxis 2008; 3: 18 - 20.