Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Atopisk eksem og risiko for senere utvikling av astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes mange ulike steg i den «allergiske marsjen», og mange forskjellige fenotypiske kombinasjoner av eksem, IgE-sensibilisering og astma. Ett flertall studier peker på at tidlig eksem utgjør en prediktor for utvikling av IgE-sensibilisering, en sammenheng som ikke er like tydelig for utvikling av tidlig astma eller høysnue.

Karakterisering av de ulike fenotypene vil bidra til økt forståelser for de ulike sammenhengene og gi bedre muligheter for diagnostisering, behandling og forebygging av allergisk sykdom skriver Catarina Almqvist Malmros i Allergi i Praksis nr. 3 - 2008.

Malmros CA. Atopiskt eksem och risk för senare utvecling av astma. Allergi i Praxis 2008: 3: 14 – 17.