Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Samvirke mellom nerve- og immunsystemet ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Senere års forskning på samvirkning mellom immun- og nervesystemet har avdekket mekanismer med høy relevans for inflammatoriske sykdommer som astma og allergi. En rekke kompliserte mekanismer gjør at nervesystemet kan påvirke inflammatorisk respons og omvendt, både lokalt i for eksempel luftveier og systemisk.

I Allergi i Praksis nr. 3 – 2008 beskriver Caroline Höglund og Mats Lekander disse mekanismene og fremlegger også interessante hypoteser for samvirkning mellom lokal inflammasjon og påvirkning av hjernen, som kan gi kognitive forandringer og endre en persons adferd. 

Höglund CO, Lekander M. Samspel mellan nervsystem och immunsystem vid astma och allergi. Allergi i Praxis 2008; 3: 24-28.