Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Ser på allergi som en akutt sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:
Universitetet i Oslo krever legeattest utstedt tidligst tre dager før eksamensstart dersom allergiske studenter skal få innvilget tilrettelegging til eksamen.

Universitetet  mener medisiner mot pollenallergi er blitt så gode at man man ikke finner grunnlag for å gi studenter med allergi forlenget eksamenstid på generelt grunnlag.Lederen for NAAFs legeråd, professor Sverre Steinsvåg mener dette må bero på misoppfatninger. Pollenallergikere vil være plaget gjennom store deler av sesongen. Internasjonale undersøkelser viser dessuten at pollenallergiske studenter gjør det klart dårligere på eksamen enn sine medstudenter, til tross for bruk av medikamenter mot allergi.

Fjeld. B. Ser på allergi som akutt sykdom. Allergi i Praksis 3 - 2008: 38-39, pdf