Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Systemiske aspekter ved allergisk sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne artikkelen forklarer Elin Tollefsen, overlege ved lungeavdelingen St. Olavs hospital om påvist klinisk sammenheng mellom astma, rhinitt, atopisk eksem, hodepine og gastrointestinal allergi.

Nyere forskning tyder også på en fysiologisk forbindelse mellom øvre og nedre luftveier, slik at en bronkial inflammasjon kan medføre nasal inflammasjon og omvendt. Det er også mulig at kronisk lavgradig systemisk inflammasjon kan være en faktor som påvirker muskulaturen ved astma. Det systemiske aspektet kan spille en sentral rolle for den kliniske manifestasjonen fordi det kan påvirke varighet og utbredelse av de patologiske prosessene.

 Tollefsen E. Systemiske aspekter ved allergisk sykdom. Allergi i Praksis 3 – 2008: 8-12.