Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2008

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Virusinfeksjoner er en viktig utløsende faktor ved akutt astma, ikke minst hos små barn. Hvordan kan disse virusinfeksjonene diagnostiseres og best behandles, og hvordan påvirker infeksjoner risikoen for å utvikle astma senere i livet?
No image

Mikrober, gener og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste nummer av Allergi i Praksis diskuterer Michael Kabesch ulike mekanismer som kan føre til astma, og hvordan individuelle genetiske forskjeller kan påvirke hvordan immunsystemet reagerer på bakteriekomponenter som eksempelvis endotoksiner.

No image

Infeksjoner og rhinitt - samspill mellom øvre og nedre luftveier

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes en klar sammenheng mellom øvre og nedre luftveier der inflammasjonsprosesser i nesen og paranasale luftveier er assosiert med inflammasjon også i de nedre luftveiene.

No image

Molekylær diagnostikk av luftveisinfeksjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Senere års utvikling av molekylær diagnostikk gjør at det i dag finnes metoder som raskt og sikkert kan identifisere de fleste virus og bakterier som gir luftveisinfeksjoner.

No image

Langtidsforløp etter tidlige virusutløste astmabesvær

Dato publisert: Sist oppdatert:

Små barn kan reagere med astmasymptomer ved virusinfeksjoner, men det kan ofte være vanskelige å si noe om denne gruppens risiko for å utvikle astma senere i livet.

No image

Kronisk hoste og bakteriell bronkitt hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hoste er et vanlig symptom og forårsakes som regel av virusinfeksjoner som kroppen selv leger etter relativt Hoste hos barn som varer i over åtte uker bør utredes på mistanke om bakenforliggende sykdom som eksempelvis cystisk fibrose. Men også tidligere friske barn og barn med astma kan ha kronisk bakteriell bronkitt.

No image

Humant metapneumovirus og akutt bronkiolitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Etter RSV- og rhinovirus er humant metapneumovirus en av de hyppigste årsakene til at barn innlegges med akutt hvesing i form av bronkiolitt og bronkitt. Det er også visse holdepunkter for at humant metapneumovirus kan føre til astmaanfall.

No image

Chlamydia pneumoniae och astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Chlamydia pneumoniae er en bakterie som kan gi luftveisinfeksjoner. Bakterien var tidligere kjent som TWAR og kan utløse astmaanfall. Fortsatt savnes bevis for at infeksjon med bakterien kan forårsake kronisk astma.

No image

Bronchiolitis obliterans

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bronchiolitis obliterans (BO) er en sjelden lungesykdom med et alvorlig forløp. BO opptrer hyppigst som komplikasjon til transplantasjoner, men kan opptre hos barn etter infeksjoner, vanligvis respiratoriske virus eller bakterielle infeksjoner.