Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Bronchiolitis obliterans

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Bronchiolitis obliterans (BO) er en sjelden lungesykdom med et alvorlig forløp. BO opptrer hyppigst som komplikasjon til transplantasjoner, men kan opptre hos barn etter infeksjoner, vanligvis respiratoriske virus eller bakterielle infeksjoner.

Carlsen KH. Bronchiolitis obliterans. En alvorlig lungesykdom som kan opptre etter lungeinfeksjoner. Allergi i Praksis 2008; 4: 50 - 52.