Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Chlamydia pneumoniae och astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Chlamydia pneumoniae er en bakterie som kan gi luftveisinfeksjoner. Bakterien var tidligere kjent som TWAR og kan utløse astmaanfall. Fortsatt savnes bevis for at infeksjon med bakterien kan forårsake kronisk astma.

I Allergi i Praksis nr. 4 – 2008 redegjør Erik Normann for sammenheng mellom Chlamydia pneumoniae og astma.

Normann E. Chlamydia pneumoniae och astma. Alelrgi i Praxis 2008; 4: 44 - 48.