Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Infeksjoner og rhinitt - samspill mellom øvre og nedre luftveier

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes en klar sammenheng mellom øvre og nedre luftveier der inflammasjonsprosesser i nesen og paranasale luftveier er assosiert med inflammasjon også i de nedre luftveiene.

I siste nummer av Allergi i Praksis tar Leif Bjermer for seg dette samspillet. Når anti-inflammatorisk behandling ikke gir forventet resultat ved astma og rhinitt, bør man derfor ikke overse mulighet for en infeksiøs sykdomskomponent.

Bjermer L. Infektioner och rinit - samspel mellan nedre och övre luftvägar. Allergi i Praxis 4; 2008:16 - 18. pdf