Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kronisk hoste og bakteriell bronkitt hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hoste er et vanlig symptom og forårsakes som regel av virusinfeksjoner som kroppen selv leger etter relativt Hoste hos barn som varer i over åtte uker bør utredes på mistanke om bakenforliggende sykdom som eksempelvis cystisk fibrose. Men også tidligere friske barn og barn med astma kan ha kronisk bakteriell bronkitt.

I Allergi Praksis nr. 4 – 2008 redegjør Bill Hesselmar for utredning og behandling av langvarig kronisk hoste hos barn.

Hesselmar B. Kronisk hosta och bakteriella bronkiter hos barn. Allergi i Praxis 2008; 4: 34 – 37.