Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Langtidsforløp etter tidlige virusutløste astmabesvær

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Små barn kan reagere med astmasymptomer ved virusinfeksjoner, men det kan ofte være vanskelige å si noe om denne gruppens risiko for å utvikle astma senere i livet.

Et viktig skille går mellom de som har symptom kun i forbindelse med virusinfeksjonen, og de barna som i tillegg har astmasymptomer mellom infeksjonsperiodene. Mens astmasymptomene ofte forsvinner etter de første leveårene i den første gruppen, vil barna i gruppen med gjentatte ”wheeze”-episoder ha tilbøyelighet til å utvikle astma med allergisk sensibilisering. Göran Wennergren tar for seg kjente risikofaktorer som kan si noe om senere utvikling av astma hos barn. 

Wennergren G. Långtidsförlopp efter tidiga virusutlösta astmabesvär. Allergi i Praxis 4; 2008: 30-33.