Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2009

Dato publisert: Sist oppdatert:
Gode diagnostiske verktøy er viktig ved astma og astmakontroll. Årets siste utgave av Allergi i Praksis tar for seg nye og aktuelle undersøkelsesmetoder. Måling av nitrogenoksid i utåndingsluft er en av dem, og fortsatt har PEF-målinger sin plass for å ov
No image

Allergi i Praksis 3 – 2009

Dato publisert: Sist oppdatert:
Undersøkelse viser at mer enn 40 % av skolebygningene i Norge ikke er godkjent etter gjeldende forskrifter. Dårlig inneklima fører til sykdommer og plager, spesielt utsatt er barn med astma og allergi. Hele 30 % av de ansatte plages av innestengt og dårli
No image

Allergi i Praksis 2 - 2009

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlig astma er en astmasykdom som lar seg dårlig kontrollere til tross for adekvat medisinering. Det er mange faktorer som kan føre til astmaforverringer og alvorlige astmaanfall med potensielt dødelig utgang.

No image

Allergi i Praksis 1 - 2009

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvert femte tilfelle av nyoppstått astma hos voksne kan ha sammenheng med yrkeseksponering. En undersøkelse fra Norge viser at arbeidsrelatert astma er underrapport og underdiagnostisert. Yrkesrelatert astma og allergi er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.