Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Luftveisplager og allergi blant ansatte i fiske- og skalldyrindustrien

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Arbeidsmedisinsk forskning har vist at produksjonsarbeidere i fiske- og skalldyrindustrien har en forhøyet forekomst av arbeidsrelaterte luftveisplager, astma og allergi.

Nyere forskning har fokus på hvordan det å puste inn små partikler av biologisk materiale (bioaerosoler) kan aktivere inflammasjonsreaksjoner og utløse symptomer både ved allergi og andre fysiologiske mekanismer. Det er økende interesse for enzymer som biologisk aktive agens i bioaerosoler. Et generelt råd for å forebygge arbeidsrelaterte luftveisplager og allergi i denne industrien, er å holde nivået av bioaerosoler i arbeidsatmosfæren så lavt som mulig.

Bang B. Luftveisplager blant ansatte i fiske- og skalldyrindustrien. Allergi i Praksis 2009; 1: 24-29 >