Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Eksponering som utløser astma og allergi. Kan målinger gi svar på spørsmål vi stiller?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Avansert måleutstyr gjør det mulig å måle graden av eksponering for ulike forurensningskomponenter i arbeidsmiljøet så som muggsopp, endotoksiner, isocyanater og forbrenningskilder. Mange av disse komponentene kan bidra til å forverre eller utløse astma.

Per Søstrand diskuterer hvorvidt vi kan bruke disse målingene i risikovurderinger og til å gi råd om forebygging og behandling.

Søstrand P. Eksponering som utløser astma og allergi. Kan målinger gi svar på spørsmålene vi stiller? Allergi i Praksis 2009; 1: 46 - 48.