Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Obstruktiv lungesykdom i norsk aluminium- og smelteverksindustri

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norsk metall er et av Norges viktigste eksportprodukter og et stort antall arbeidstakere har sin arbeidsplass knyttet til denne virksomheten. Økt insidens av astma var i mange år et betydelig problem i aluminiumindustrien. Men etter omfattende kartlegging, bedrede arbeidsforhold og regelmessige helsekontroller, har forekomsten gått ned.

Fortsatt er forebyggende arbeid viktig, fordi mange av risikofaktorene fremdeles er til stede, understreker Johny Kongerud og medarbeidere i en artikkel i Allergi i Praksis nr. 1 - 2009.

Kongerud J, Johnsen HL, Søyseth V, Obstruktiv lungesykdom i norsk aluminium- og smelteverksindustri. Allergi i Praksis 2009; 1: 34 - 39.