Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Rettigheter ved yrkesrelatert astma og allergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Norge meldes kun 15 % av alle tilfellene av yrkesrelatert astma til Arbeidstilsynet, mange av disse meldes heller ikke videre til NAV og forsikringsselskapene. Mange arbeidstakere går således glipp av de rettigheter som finnes i fylketrygdloven og lov om yrkesskadeerstatning.

Advokat Thomas Benestad gir en oversikt over de juridiske rettighetene ved yrkesrelatert astma og allergi.

Benestad T. Rettigheter ved yrkesrelatert astma og allergi. Allergi i Praksis 1 – 2009: 50 - 52, pdf >>