Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forurensninger i gårdsmiljøet og allergisk sensibilisering er de viktigste kjente faktorer for utvikling av astma og allergi hos bønder. Men overraskende nok synes forekomsten av astma å være lavere hos bønder enn i den generelle befolkningen.

Dette samsvarer med hygienehypotesen om at en balansert eksponering for allergener og mikrober kan beskytte mot allergi og eventuelt astmautvikling.

I artikkelen om astma og allergi blant bønder presenterer Wijnand Eduard en rekke interessante funn og hypoteser.

Eduard W. Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket. Allergi i Praksis 2009: 1: 42-45.