Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Utredning av yrkesastma på ulike nivåer i helsevesenet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En god anamnese samt kartlegging av eksponering på arbeidsplassen er grunnleggende forutsetninger for å stille diagnosen yrkesastma.

Den viktigste objektive metoden for å sannsynliggjøre diagnosen yrkesastma er PEF-målinger. Allmennlege og bedriftslege vil ofte kunne ivareta denne utredningen. Ved behov for mer avanserte metoder, vil det være nødvendig å henvise til spesialisthelsetjenesten innen lungemedisin, eventuelt også arbeidsmedisin.

Artikkelen tar for seg ulike diagnostiske metoder som kan anvendes på forskjellige nivåer i primær-, bedrifts- og spesialisthelsetjeneste og i sykehus for å diagnostisere yrkesastma

Lund MB, Sikkeland IB, Kongerud J. Utredning av yrkesastma på ulike nivåer i helsevesenet. Allergi i Praksis 1 – 2009: 16 - 22, pdf >>