Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlig astma er en astmasykdom som lar seg dårlig kontrollere til tross for adekvat medisinering. Det er mange faktorer som kan føre til astmaforverringer og alvorlige astmaanfall med potensielt dødelig utgang.
No image

Alvorlig problematisk astma hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlig astma hos barn har ulike karakteristika ved ulik alder. Et fellestrekk er ofte manglende astmakontroll over tid.

No image

Utredning av svår astma hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlig astma hos barn er ikke én sykdom, men flere, og omfatter astma som er vanskelig å behandle (difficult to treat) og behandlingsresistent astma. Utredningen må derfor omfatte stillingtagen og flere typer undersøkelser.

No image

Alvorlig (svår) astma - definisjon og forekomst hos voksne

Dato publisert: Sist oppdatert:

Pasienter med alvorlig astma har gjerne dårlig astmakontroll og økt risiko for gjentatte eksaserbasjoner til tross for behandling med høye doser inhalasjonssteroider. Om lag 10 prosent av alle med astma har alvorlig astma.

No image

Nye muligheter for behandling av alvorlig astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nye biologiske legemidler har i løpet av senere år gitt bedre muligheter for behandling av alvorlig astma. Blant annet har behandling med anti-IgE bidratt til store fremskritt, og for pasienter med alvorlig astma der det ikke er allergien som driver symptomene, har behandling med anti-TNF-alfa vist seg som et lovende alternativ.

No image

Astmaeksaserbasjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astmaforverringer kan få en alvorlig utgang og beregninger viser at astma forårsaker 250 000 dødsfall på verdensbasis årlig.

No image

Voksne med gjentatte eksaserbasjoner - en viktig klinisk fenotype

Dato publisert: Sist oppdatert:

Pasienter med gjentatte eksaserbasjoner har økende tap av lungefunksjon over tid, målt som redusert FEV per år. Dette tyder på pasienter med gjentatte eksaserbasjoner har en inflammasjon i luftveiene som fører til strukturelle forandringer i de nedre luftveiene, såkalt remodellering.

No image

Genetikk ved alvorlig astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er vel kjent at arvelige faktorer og genetikk er av stor betydning ved astma og allergi. Erik Melén ved Karolinksa Institutet i Stockholm beskriver i en artikkel i Allergi i Praksis 2 – 2009 spesifikke genetiske faktorer ved alvorlig astma, samt hvordan den genetiske informasjonen kan bidra til å gi riktig og individuell behandling.