Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Alvorlig (svår) astma - definisjon og forekomst hos voksne

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Pasienter med alvorlig astma har gjerne dårlig astmakontroll og økt risiko for gjentatte eksaserbasjoner til tross for behandling med høye doser inhalasjonssteroider. Om lag 10 prosent av alle med astma har alvorlig astma.

Til forskjell fra mild til moderat astma har pasienter med alvorlig astma ofte økt uttrykk for neutrofil- og mascellerelatert inflammasjon i de perifere luftveiene, deler som svarer dårlig på steroider.

Bjermer L. Svår astma - definition och förekomst hos vuxna. Allergi i Praxis 2009; 2: 28-30.