Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Genetikk ved alvorlig astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er vel kjent at arvelige faktorer og genetikk er av stor betydning ved astma og allergi. Erik Melén ved Karolinksa Institutet i Stockholm beskriver i en artikkel i Allergi i Praksis 2 – 2009 spesifikke genetiske faktorer ved alvorlig astma, samt hvordan den genetiske informasjonen kan bidra til å gi riktig og individuell behandling.

Artikkelen tar også for seg samspill mellom arv og miljø og beskriver epigenetikk som et nytt forskningsfelt innen astma- og allergiområdet.

Melen E. Genetik vid svår astma. Allergi i Praxis 2 - 2009: 44 - 47, pdf >>