Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Alvorlig problematisk astma hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlig astma hos barn har ulike karakteristika ved ulik alder. Et fellestrekk er ofte manglende astmakontroll over tid.

Man skiller gjere mellom astmakontroll og alvorlighet av astma og mellom alvoarlig astma som er vanskelig å behandle og alvorlig terapiresistent astma. Kai-Håkon Carlsen og Cecilie Lødrup Carlsen gir i siste nummer av Allergi i Praksis en oversikt over forekomst, kliniske karakteristika og særlige hensyn ved alvorlig astma hos barn. De understreker at et godt samarbeid mellom helsepersonell og barnets foreldre er viktig for utfallet av behandling og mestring av alvorlig astma hos barn.

Carlsen KH, Lodrup Carlsen KC. Alvorlig problematisk astma hos barn. Allergi i Praksis 2- 2009: 8 - 11, pdf >>