Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Nye muligheter for behandling av alvorlig astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nye biologiske legemidler har i løpet av senere år gitt bedre muligheter for behandling av alvorlig astma. Blant annet har behandling med anti-IgE bidratt til store fremskritt, og for pasienter med alvorlig astma der det ikke er allergien som driver symptomene, har behandling med anti-TNF-alfa vist seg som et lovende alternativ.

Det pågår for tiden aktiv forskning på en rekke andre immundempende legemiddelsubstanser som kan gi store gjennombrudd i astmabehandlingen, skriver Thomas Sandström i Allergi i Praksis nr. 2 – 2009.

Sandström T. Nya möjligheter för behandling av svår astma. Allergi i Praxis 2009; 2: 34-37