Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Utredning av svår astma hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlig astma hos barn er ikke én sykdom, men flere, og omfatter astma som er vanskelig å behandle (difficult to treat) og behandlingsresistent astma. Utredningen må derfor omfatte stillingtagen og flere typer undersøkelser.

I denne artikkelen omtaler Gunilla Hedlin ved Karolinska Institutet et 10-punktsprogram for utredning av barn som til tross for omfattende farmakologisk behandling, fortsetter å ha symptom og alvorlige forverringer.

Hedlin G. Utredning av svår astma hos barn. Allergi i Praxis 2009; 2: 12 – 15.