Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Voksne med gjentatte eksaserbasjoner - en viktig klinisk fenotype

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Pasienter med gjentatte eksaserbasjoner har økende tap av lungefunksjon over tid, målt som redusert FEV per år. Dette tyder på pasienter med gjentatte eksaserbasjoner har en inflammasjon i luftveiene som fører til strukturelle forandringer i de nedre luftveiene, såkalt remodellering.

En viktig intervensjon vil være å forsikre seg om at pasientene selv er innforstått med behovet for forebyggende behandling, skriver Leif Bjermer i en artikkel i Allergi i Praksis nr. 2 - 2009.

Bjermer L. Vuxna med upprepade exacerbationer - en viktig klinisk fenotyp. Allergi i Praxis 2009; 2: 40- 43.