Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergeneksponering i skolen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En av seks skolebarn i Sverige risikerer å få sin allergi eller astma forverret av et allergenholdig skolemiljø.

Skolen har ansvar for å skape et trygt miljø for alle barn, men miljøet kan ikke bli like sikkert og trygt for barn med astma og allergi dersom ikke alle parter samarbeider: behandlende lege, foreldrene, skolen og myndigheter.

Legen må sørge for at barnet får korrekt medisinering samt at barnet har en skriftlig behandlingsplan. Foreldrene har ansvar for at barnet tar sin medisin til rett og tid og at barnets behandlingsplan alltid finnes i skolesekken, og skolen har ansvar for å bistå og hjelpe barnet i en akuttsituasjon. Skolen har også ansvar for å tilpasse undervisningen og innemiljøet til allergiske barn, og myndigheter har ansvar for å påse at lover og forordninger etterleves. På denne måten kan også allergiska barn garanteres en trygg og sikker skolegang, skriver Magnus Wickman i Allergi i Praxis nr. 3-2009.

Wickman M. Har allergenexponering i skolmiljön någon betydelse för astma och andra allergisjukdomar? Allergi i Praxis 3; 2009: 8 - 13.pdf

Last ned behandlingsplan >>