Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergikonsulenter i skolen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Sverige finnes det cirka 20 allergikonsulenter som er spesialsykepleiere med spesiell kompetanse på allergi og allergiforebyggende arbeid. En del av arbeidet går ut på å samarbeide med skolens rektor om innemiljøproblemer.

Holmner E. Allergikonsulenten i skolan – allergirond. Allergi i Praxis 2009; 26-32.