Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Ansattes vurdering av inneklima i skoler og barnehager

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En kartlegging av ansatte i skoler og barnehager viser at hele 30 % av de ansatte plages av innestengt og dårlig luft og 20 % plages med tretthet og vondt i hodet hver uke. Plagene er hyppigst i barne- og ungdomsskolene. Blant barnehageansatte plages hele 48% av støy.

Norges Astma- og Allergiforbund har i samarbeid med Utdanningsforbundet gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i skoler og barnehager for å kartlegge helseplager og opplevelse av inneklimaet på arbeidsplassen.

Dårlig inneklima og helseplager virker ikke bare inn på ansattes arbeidsmiljø, men også på barns helse og læringsmiljø. Det er derfor viktig at det gjennomføres systematisk kartlegging av inneklimaet også i relasjon til barn og elever.

Skulberg KR, Høiskar BAK, Kolstad L. Rønning KA, Gjersø L, Torp JE. Kartlegging av ansattes vurdering av inneklima i skoler og barnehager Allergi i Prakis 3; 2009: 34 - 38