Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Inneklima i skoler og barnehager

No image

Foto: Nina Brun

Dato publisert: Sist oppdatert:
I Allergi i Praksis nr. 3 - 2009 beskriver Jan Vilhelm Bakke de vanligste helsemessige konsekvenser som følge av dårlig innemiljø.

Undersøkelse viser at mer enn 40 % av skolebygningene i Norge ikke er godkjent etter gjeldende forskrifter. Dårlig fysisk innemiljø kan føre til sykdommer og plager. Barn og unge i vekst og utvikling er mer sårbare for skadelig eksponering enn voksne. Dårlig innemiljø reduserer også konsentrasjon og læringsmiljø. Spesielt utsatt er barn med astma og allergi.

Artikkelen gir videre en oversikt over forslag til krav til et godt innemiljø basert på et tverrfaglig internasjonalt samarbeid (ISIAQ) samt hvilke organisatoriske forhold som må være til stede for å få til et godt innemiljø i skoler og barnehager.

Bakke JV. Inneklima i skoler og barnehager – hva er problemene og hvordan kan de løses? Allergi i Praksis 3; 2009: 14 – 17. pdf.