Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Tidlig barnehagestart - bra eller dårlig?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Flere studier som har sett på sammenhengen mellom barnehagestart tidlig i livet og senere i utvikling av astma og allergi gir ingen en entydige på svar hvorvidt tidlig start har en forebyggende effekt.

Resultater fra en svensk tverrsnittstudie av 10 000 barn i Värmland viser at barnehagebarna hadde flere luftveisinfeksjoner enn andre barn, men i motstrid til hygienehypotesen, også mer eksem og matallergier, skriver Johan Alm i en artikkel i Allergi i Praksis 3 - 2009. 

Alm J. Tidig start på förskola - bra eller dåligt? Allergi i Praxis 2009; 3: 20-21.