Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Yrkesrelatert astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Yrkesastma kan forårsakes av mer enn 250 stoffer i arbeidslivet og defineres som en variabel luftstrømshindring utløst av eksponering for støv, gass, damp eller røyk på arbeidsplassen. En av 10 astmatilstander hos voksne skyldes eksponeringer i yrket.

Det er viktig at diagnosen stilles tidlig slik at pasienten får god oppfølging. I enkelte tilfeller må pasienten fjernes fra den skadelige eksponeringen. Ved siden av Arbeidstilsynet er det viktig at NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap varsles om yrkesastmaen for at tiltak kan iverksettes og pasienten få den erstatning/oppføling han eller hun har krav på, skriver Marit Skogstad i Arbeidstilsynet i Allergi i Praksis nr. 3 – 2009.

Skogstad M. Yrkesrelatert astma. Allergi i Praksis 2009; 3: 50-53.