Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Gode diagnostiske verktøy er viktig ved astma og astmakontroll. Årets siste utgave av Allergi i Praksis tar for seg nye og aktuelle undersøkelsesmetoder.
No image

Nitrogenoksid i utåndingsluft: en biomarkør for astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft er en markør for luftveisinflammasjon ved astma og andre inflammatoriske lungesykdommer, og i løpet av de siste ti årene har metoden fått et utstrakt anvendelsesområde innen forskning, klinikk og epidemiologi.

No image

Undersøkelse av nitrogenoksid i utåndingsluft hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Utåndet nitrogenoksid (eNO) er en enkel og ikke-invasiv undersøkelsesmetode som har vist seg nyttig ved diagnostikk og oppfølging av barn med allergisk astma. Årsaken er markørenes kobling til forekomsten av eosinofil inflammasjon i bronkialslimhinnen som er den viktigste patogenetiske faktoren bak sykdommen.

No image

Indusert sputum: metode for diagnostikk av lungesykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Indusert sputum (IS) er en ikke-invasiv metode som benyttes fil diagnostisering og oppfølging av kronisk lungesykdom. For flere pasientgrupper vil det være aktuelt å undersøke på sputum for å se om økt antall eosinofile celler kan indikere god effekt av inhalasjonssteroider.

Biomarkører i urin som tegn på allergisk inflammasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Behovet for å beskrive den inflammatoriske fenotypen hos den enkelte pasient med allergisk sykdom og særlig hos dem alvorlig allergi er stor og økende i takt med introduksjon av nye og mer selektivt virkende legemiddel. Måling av eosinofile granulocytter i urin er enkel og anvendelig markør for å følge utviklingen av allergisk sykdom.

No image

Bronkial provokasjon med inhalert mannitol ved astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

For å bekrefte diagnosen astma vil det ofte være nødvendig å påvise tilstedeværelse av bronkial hyperreaktivitet eller luftveisinflammasjon. Bronkial hyperreaktivitet kan påvises ved provokasjon med ulike typer stimuli og agens som for eksempel mannitol.

No image

Utåndingskondensat - Exhaled Breath Condensate (EBC)

Dato publisert: Sist oppdatert:

I løpet av siste tiår er det utviklet en rekke nye metoder for å studere inflammasjon i luftveiene som for eksempel innsamling av utåndingskondensat (EBC). Teknikken bygger på nedkjøling av utåndingsluften slik at den kondenserer og overgår til vann samtidig som ikke-flyktige og semiflyktige emner i utåndingsluften samles opp. Testen er enkel å utføre, men resultatene svært vanskelig å analysere.

No image

PEFs rolle i diagnostisering og kontroll av astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
50 år etter introduksjonen av PEF målt på håndholdt apparat er bruken i klinikken meget variabel og nytten av PEF diskuteres fremdeles høylydt.