Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Biomarkører i urin som tegn på allergisk inflammasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:
Behovet for å beskrive den inflammatoriske fenotypen hos den enkelte pasient med allergisk sykdom og særlig hos dem alvorlig allergi er stor og økende i takt med introduksjon av nye og mer selektivt virkende legemiddel. Måling av eosinofile granulocytter i urin er enkel og anvendelig markør for å følge utviklingen av allergisk sykdom.

Venge P. Biomarkörer i urin som teck på allergisk inflammation. Allergi i Praxis 2009; 4: 36 - 39.