Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Bronkial provokasjon med inhalert mannitol ved astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
For å bekrefte diagnosen astma vil det ofte være nødvendig å påvise tilstedeværelse av bronkial hyperreaktivitet eller luftveisinflammasjon. Bronkial hyperreaktivitet kan påvises ved provokasjon med ulike typer stimuli og agens som for eksempel mannitol.

Mannitoltesten er en indirekte test som består i at pasienten inhalerer stigende doser av mannitol i pulverform fra en liten engangsinhalator der FEV1 kontrolleres etter hver dose.

Sverrild A, Porsbjerg C, Backer V. Bronkial provokation med inhalert mannitol ved astma. Allergi i Praksis 2009; 4: 30-34.